Việc làm Nhật Bản Tuyển 20 Nữ Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm

Việc làm Nhật Bản Tuyển 20 Nữ Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm

Đơn hàng chế biến thực phẩm là một trong những đơn hàng công xưởng tốt nhất tháng 03/2020. Công việc của thực tập sinh làm việc tại công ty chuyên về chế biến thực phẩm, không chịu tác động của môi trường bên ngoài. Hơn nữa, người lao động kiếm được khoản thu nhập cao, chế độ đãi ngộ …

Việc làm Nhật Bản tuyển 24 Nam/Nữ đơn hàng Chế biến thực phẩm làm việc tại Chiba

Việc làm Nhật Bản tuyển 24 Nam/Nữ đơn hàng Chế biến thực phẩm làm việc tại Chiba

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản được ký kết giữa Việc làm Nhật Bản với đối tác Nhật. Tuyển: 12 Nam và 12 Nữ đơn hàng Chế biến thực phẩm làm việc tại Chiba Nhật Bản với các tiêu chí như sau:               TƯ VẤN HỖ TRỢ TẠI VIỆC …

Việc làm Nhật Bản tuyển 18 Nữ Đơn hàng Chế biến thực phẩm làm việc tại Kyoto

Việc làm Nhật Bản tuyển 18 Nữ Đơn hàng Chế biến thực phẩm làm việc tại Kyoto

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản được ký kết giữa Việc làm Nhật Bản với đối tác Nhật. Tuyển: 18 Nữ Chế biến thực phẩm làm việc tại  Kyoto với các tiêu chí như sau:               TƯ VẤN HỖ TRỢ TẠI VIỆC LÀM NHẬT BẢN Người lao động …

Việc làm Nhật Bản tuyển 27 Nữ Đơn hàng Chế biến thực phẩm -Cơm hộp

Việc làm Nhật Bản tuyển 27 Nữ Đơn hàng Chế biến thực phẩm -Cơm hộp

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản được ký kết giữa Việc làm Nhật Bản với đối tác Nhật. Tuyển: 36 Nữ Chế biến thực phẩm làm việc tại  Miyazaki Nhật Bản với các tiêu chí như sau:               TƯ VẤN HỖ TRỢ TẠI VIỆC LÀM NHẬT …

Việc làm Nhật Bản tuyển 36 Nữ Đơn hàng Chế biến thực phẩm

Việc làm Nhật Bản tuyển 36 Nữ Đơn hàng Chế biến thực phẩm

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản được ký kết giữa Việc làm Nhật Bản với đối tác Nhật. Tuyển: 36 Nữ Chế biến thực phẩm làm việc tại  Fukuoka và Hiroshima Nhật Bản với các tiêu chí như sau:               TƯ VẤN HỖ TRỢ TẠI VIỆC LÀM …

Hot: Việc làm Nhật Bản tuyển 60 Nam đơn hàng Chế biến thực phẩm làm việc tại Chiba

Hot: Việc làm Nhật Bản tuyển 60 Nam đơn hàng Chế biến thực phẩm làm việc tại Chiba

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản được ký kết giữa Việc làm Nhật Bản với đối tác Nhật. Tuyển: 60 Nam đơn hàng Chế biến thực phẩm làm việc tại Chiba Nhật Bản với các tiêu chí như sau:               TƯ VẤN HỖ TRỢ TẠI VIỆC LÀM NHẬT …

Hot: Việc làm Nhật Bản đơn hàng Chế biến thực phẩm dành cho cặp vợ chồng làm việc tại Aichi

Hot: Việc làm Nhật Bản đơn hàng Chế biến thực phẩm dành cho cặp vợ chồng làm việc tại Aichi

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản được ký kết giữa Việc làm Nhật Bản với đối tác Nhật. Tuyển: 2 Nam và 2 Nữ Chế biến thực phẩm làm việc tại Aichi Nhật Bản với các tiêu chí như sau:               TƯ VẤN HỖ TRỢ TẠI VIỆC LÀM NHẬT …

Việc làm Nhật Bản tuyển 10 Nữ Đơn hàng Chế biến thực phẩm làm việc tại Gunma

Việc làm Nhật Bản tuyển 10 Nữ Đơn hàng Chế biến thực phẩm làm việc tại Gunma

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản được ký kết giữa Việc làm Nhật Bản với đối tác Nhật. Tuyển: 10 Nữ Chế biến thực phẩm làm việc tại Gunma Nhật Bản với các tiêu chí như sau:               TƯ VẤN HỖ TRỢ TẠI VIỆC LÀM NHẬT BẢN Người …

Việc làm Nhật Bản tuyển 9 Nữ Đơn hàng Chế biến đồ ăn kèm làm việc tại Yamagata Nhật Bản

Việc làm Nhật Bản tuyển 9 Nữ Đơn hàng Chế biến đồ ăn kèm làm việc tại Yamagata Nhật Bản

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản được ký kết giữa Việc làm Nhật Bản với đối tác Nhật. Tuyển: 20 Nữ Chế biến thực phẩm làm việc tại Yamagata Nhật Bản năm 2019 với các tiêu chí cụ thể như sau:               TƯ VẤN HỖ TRỢ TẠI VIỆC …

Việc làm Nhật Bản tuyển 12 Nữ Đơn hàng Chế biến thực phẩm làm việc tại Saitama Nhật Bản

Việc làm Nhật Bản tuyển 12 Nữ Đơn hàng Chế biến thực phẩm làm việc tại Saitama Nhật Bản

Trên cơ sở của Hợp đồng cung ứng phái cử và tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản được ký kết giữa Việc làm Nhật Bản với đối tác Nhật Bản. Tuyển :12 Nữ Chế biến thực phẩm làm việc tại Saitama Nhật Bản năm 2019 với các tiêu chí cụ thể như sau:               TƯ VẤN HỖ TRỢ …