Tuyển dụng 6 ứng viên làm đường tại Fukuoka Nhật Bản

Tuyển dụng 6 ứng viên làm đường tại Fukuoka Nhật Bản

Nhật Bản đang cần tuyển rất nhiều lao động từ Việt Nam, đặc biệt là nhân lực nam giới ngành xây dựng. Trong tháng này Việc làm Nhật Bản thông báo tuyển 09 nam trong độ tuổi 21-28, sức khỏe tốt đi làm việc tại Fukuoka Nhật Bản với đơn hàng Làm đường. Dưới đây là thông tin chi tiết đơn …

Đơn hàng Làm đường

Đơn hàng Làm đường

Nhật Bản đang cần tuyển rất nhiều lao động từ Việt Nam, đặc biệt là nhân lực nam giới ngành xây dựng. Trong tháng này Việc làm Nhật Bản thông báo tuyển 09 nam trong độ tuổi 21-28, sức khỏe tốt đi làm việc tại Kumamoto Nhật Bản với đơn hàng Làm đường. Dưới đây là thông tin chi tiết đơn …