Đơn hàng mạ điện là làm gì? Có NGUY HIỂM cho lao động không?

Đơn hàng mạ điện là làm gì? Có NGUY HIỂM cho lao động không?

Đơn hàng mạ điện là đơn hàng thuộc ngành cơ khí có nhu cầu tuyển dụng lớn lao động sang Nhật làm việc. Với ưu điểm làm việc trong phân xưởng, không tốn sức. Việc làm thêm nhiều mà đơn hàng mạ điện thu hút được nhiều lao động nam tham gia. Tuy nhiên thì ít lao động biết được đơn hàng mạ điện là làm …