Làm thêm giờ, nâng cao thu nhập khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

Làm thêm giờ, nâng cao thu nhập khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

Khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, làm thêm là cơ hội để người lao động có thể nâng cao thu nhập của bản thân, góp phần tích lũy, phụ giúp gia đình. Đây được coi là thời gian vàng của người lao động khi làm việc tại Nhật. Do không cần dành thời gian cho gia đình, không vui chơi, giải trí, được …

Làm thêm ngoài giờ là nguồn thu chính của Thực tập sinh

Làm thêm ngoài giờ là nguồn thu chính của Thực tập sinh

Làm thêm ngoài giờ là cơ hội cho người lao động kiếm thêm thu nhập tích lũy, phụ giúp gia đình. Tuy vậy, không xí nghiệp nào động viên người lao động nên làm thêm giờ. Vì như vậy về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Nhưng đối với người lao động ngoài nước, đây được coi là thời …